Hakkımızda

Amaç ve Hedeflerimiz

Otizmli Bireyler İş Gücünde İş Modeli ile Amacımız

Otizmli bireyleri iş hayatına kazandırmak için ülkemizde hayata geçirilen ilk ve tek ’iş koçu destekli istihdam modeli ‘’Otizmli Bireyler İş Gücünde”nin temel amacı, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle desteklendiğinde; bağımsız ve yüksek verimlilikle çalışabileceklerini kanıtlamak ve Eker’in modeli kılavuz alınarak iş hayatında otizmli bireylerin istihdamının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Otizmli Bireyler İş Gücünde İş Modelindeki Temel Hedeflerimiz

Eker’de 12 otizmli bireyi istihdam ederek hayatın içine dahil etmek. İş koçu maliyetlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağlamak. Hem kamu hem özel sektörde iş koçu destekli istihdam modelimizi yaygınlaştırmak.

Hızla değişen dünyanın dinamikleri, yeni jenerasyonların ihtiyaç ve tercihleri biz işverenlerin ve markaların iş yapış şekillerimizi değiştirmemizi gerektiriyor. Gerek tüketicilerimiz, gerek tedarikçilerimiz, gerekse de çalışanlarımız, bizlerden yaşadığımızı toplumun sorunlarına çözümler üreten, sorumluluk sahibi ve sağlam değerlere sahip bir marka, kurum ve işveren olmamızı bekliyor. Teknoloji, sosyal medya ve internetle iletişimin bu kadar hızlandığı bir dünyada artık herkes çok daha mobil ve çok daha dünyadan haberdar. Tüketici de, çalışan da çok daha hızlı kurumunu markasını değiştirebiliyor. Başarıyı yakalamanın zor olmasının yanı sıra başarıyı sürdürmenin çok daha zor olduğu bir hızda yaşıyoruz. Şirketler ancak istikrarla yönetim stratejileri ve değerleriyle gelecek nesillerde devam edebiliyor. Ama şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki sürdürülebilir bir marka ve kurum olabilmek için sadık tüketicilere ve sadık çalışanlara ihtiyacımız var. Bugünün insanı artık işverende sosyal duyarlılık ve empati bekliyor. Türkiye’nin ve dünyanın sorunları çok fazla ve çeşitli. Küresel ısınmadan, mülteci sorununa, gelir dağılımındaki dengesizlikten, cinsiyet eşitsizliğine birçok sorunumuz var. Bizler ticari birer kurum olarak bütün problemlere çözüm üretemeyiz veya sorunları kökünden bitiremeyiz. Ama acaba bazı problemlere küçük küçük çözümler üretmemiz mümkün mü? Eleştirmek, devletten çözüm beklemek yerine, bizler kendi kurumlarımızdaki insanlara dokunarak az da olsa bir fark yaratabilir miyiz? Bir de hepimizin bir sorunun küçük bir kısmına dokunduğumuzu varsayarsak, yaratacağımız etki çok büyük olmaz mı? Biz Eker olarak Türkiye’de otizmli yetişkinlerin istihdamı sorununa küçük bir çözüm sunduk. Ortağımız Andros ‘ta uygulanan projeyi örnek alarak 12 yetişkin otizmliyi istihdam etmeyi hedefleyen projeyi hayata geçirdik. Şu an uyguladığımız ‘İş Koçu Destekli İstihdam modeliyle’ 10 otizmlinin istihdamını sağladık. Bu otizmli gençlerin ve ailelerinin hayatlarında çok büyük bir fark yarattık. Ama daha da önemlisin bunun olabileceğini, otizmli gençlerin de istihdama katılabileceklerini, üretebileceklerini, kendi ayaklarının üstünde durabileceklerini ve ailelerine maddi olarak destek olabileceklerini gösterdik. Bunu yaparken de kendilerinin sosyal ve davranışsal olarak geliştiklerini gördük. Çalışanlarımızın engellilere, otizmlilere karşı ön yargılarının yıkıldığını gördük. Farklıklarımıza saygı göstermeyi, empati göstermeyi. öğrendik. Türkiye’de engelli istihdamı kendi içinde çok önemli bir sorun. Maalesef engellileri arasında istihdam oranı 1%in de altında olarak en düşük istihdam olan grup otizmliler. Türkiye’de 1 milyona yakın yetişkin otizmlinin evlerinin kapılarının ardında olduğu tahmin ediliyor. Genel işsizlik, genç nüfusta işsizlik de Türkiye’nin çok temel bir sorunu. Ama şunu unutmayalım ki bu otizmli gençlere hiç kimse tek bir fırsat bile vermiyor. Bizler de vermeyeceksek kim verecek? Bu kılavuzu, bu projeyi uygulamak isteyen kurumlara bir yol haritası oluşturmak amaçlı hazırladık. Şundan emin olabilirsiniz ki bu gençler üretiyor ve çalışıyor. Başlarında iş koçları olduğu sürece diğer işçilerle paralel verimlikte üretim sürecine katkıda bulunuyorlar. Şimdi en büyük hedefimiz sizin gibi diğer işverenlerin de bu ve benzeri projeleri işletmelerinizde hayata geçirmenize vesile olmak. Bu süreçte biz Eker olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız.

Mevcut iş kanunumuzda engelli istihdamı, kamuda %4, özel sektörde %3 olarak belirlenmiş olup, iş yerlerinin yasal olarak bu kotaya uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Biz Eker olarak işyerimizde bu istihdam oranına ilave bir proje yapmak istedik. Burada da genel müdürümüz ve genel müdür yardımcımızın isteği ile ortağımız Andros firmasında da uygulanan otizmli bireyler için iş koçu destekli istihdam projesini modelleyerek Tohum Otizm Vakfı desteğiyle çalışmalara başladık. Projeyle ilgilenmeye başlayana kadar otizmle ilgili çok fazla bilgiye sahip değildim. Projemiz başladığında otizm hakkında bilgi sahibi olmaya başladım ve gördüm ki çağımızın en önemli gelişim bozukluklarından biri otizm, üstelik her geçen gün yaygınlığı da artmakta! Projeye başladığımızda aileler ile olan görüşmelerimizde anne ve babaların ‘’Benden sonra çocuğuma ne olacak?’’ kaygısı, benim bu projeye olan inancımı ve desteğimi arttırdı. Çünkü bizim de projede yapmak istediğimiz otizmli bireyleri hayata hazırlamak, anne ve babalarının desteği olmadan ayakta kalabilmelerini sağlayarak onlara bağımsız bir yaşam sağlayabilmekti. İşin içine girdikçe ve otizmli bireyleri istihdam etmeye başladıkça bu projenin sürdürülebilir olması için bir takım yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu gördük. Bu bağlamda Tohum Otizm Vakfı ile birlikte TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu ile temasa geçerek devletin gerekli düzenlemeleri yapabilmesi için savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirdik, bu yönde çalışmaya da devam etmekteyiz. Amacımız, işveren katkısı ve devlet desteği ile projenin birçok firma tarafından benimsenmesi, böylece otizmli bireylerin istihdam sorununun çözülmesi. Maalesef mevcut iş kanununda engelli tanımı tek olup, farklı özel gereksinimli bireyler için tanımlamalar yapılmamıştır. Birçok farklı engel gruplarının istihdamında iş koçu desteği gerekmezken, otizmli bireylerin istihdamında iş koçu desteği gerekmektedir.

Belgelerimiz

2021 Faaliyet Raporu İndir
İstihdam Kılavuzu İndir