Çalışmak
Her Bireyin
En Doğal Hakkı

Otizmli Bireyler
İş Gücünde,
Biz Başardık
Sıra Sizde!

Otizmli Bireyler
İş Güçünde
OBİG Uygulaması ile
Kontrol Elinde!

11

Otizmli Personel

4

İş Koçu

1

Süpervizor

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır.

İş Modelinin Temel Amacı Nedir?

Tohum Otizm Vakfı’nın danışmanlığıyla hayata geçirilen iş modelinin temel amacı, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle desteklendiğinde bağımsız bir şekilde ve yüksek verimlilikle çalışabileceklerini tüm işverenlere ve kamuoyuna göstermektedir.

İş Koçu Destekli İstihdam Modeli Neden Önemli?

İş koçu destekli istihdam modeli, otizmli çalışanın işe ve işyerine adapte olabilmesi için farklı alanlarda destek sağlamaktadır. İş becerilerinin öğretilmesi ve takibinin sağlanması, sosyal ve günlük yaşam becerilerinin öğretilmesi, iş yerinde gerek duyabileceği iletişim becerilerinin kazandırılması, bireye özgü motivasyon sistemlerinin hazırlanması konusunda örnek bir modeldir.

Otizmli Bireyleri İstihdam Etmek İçin 6 Neden

Yüksek Verimlilik

Otizmli bireyler, diğer insanlara rutin ve sıkıcı gelen işlerde yüksek verimlilik ile çalışabilirler. Böylelikle bu işlerde çalışan personelin turn-over (personel devir oranı) oranını azaltmış ve verimliliği artırmış olursunuz.

1

Diğer Çalışanların Performansında Artış

Otizmli bireyler için yapılan 5S düzenlemelerini, iş yerinizin tamamına yayarak diğer çalışanların da performanslarını artırabilirsiniz.

2

İyi Yönetişim

Otizmli bireyler için yapılan değişiklikler, firmanın organizasyonel bir esneklik, farklılıklara uyum becerisi ve proaktiflik kazanmasını sağlar.

3

Toplumsal Sorumluluk ve Marka İletişimi

Global markalar, sosyal anlamda sorumlu oldukları ölçüde tüketicinin güvenini ve bağlılığını kazanıyor. Kurumunuzda gerçekleştireceğiniz bu proje ile markanızın imajını güçlendirip, engelli istihdamının ‘’kota’’ ile zorunlu tutulduğu bu dönemde büyük bir fark yaratmış olursunuz.

4

Kurumsal Aidiyet ve Çalışan Bağlılığı

Kurum ve kuruluşları değerli kılan, fark yaratmalarını sağlayan artık sadece ürettikleri mal ya da sundukları hizmetin kalitesi değil, topluma kattıkları ya da kazandırdıkları değerlerdir. Bireysel farklılıklara duyulan saygı ve verilen değer, çalışanlar için de oldukça kıymetlidir. Bu sayede çalışanlarınızın kurumsal aidiyetlerinin ve motivasyonlarının arttığını da gözlemleyeceksiniz.

5

Ayrımcılığa Karşı Mücadele

Otizmin görülme sıklığının giderek artmasına ve otizmli bireylerin farklı alanlarda önemli becerilere sahip olmasına rağmen birçok otizmli birey iş bulamamakta ve toplumdan izole bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Otizmli bireyleri istihdam ederek onlara yönelik ön yargılara karşı mücadeleye katkı sağlamış olup, onların bağımsız bir birey olduklarını kanıtlamalarını sağlayabilirsiniz.

6

Birlikte Neler Başardık?

Otizmli personellerimiz;

2021 Faliyet Raporu’na göre çalışma hızları ilk günden bugüne ortalama %191 artış gösterdi.
toplam 46.380.985 ürünün tüketici ile buluşmasına destek verdiler.

OBİG Uygulaması

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu “Engelli Destek Teknolojileri” hibesiyle personellerimizin çalıştığı ambalaj ayıklama alanını hazırlandı. Aynı hibe desteğiyle otizmli ve diğer yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız çalışmalarını sağlamak adına ‘‘Otizmli Bireyler İş Gücünde‘‘ mobil uygulaması yazıldı ve ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Uygulamayı buradan
indirebilirsiniz.

OTİGED Erasmus Projesi

İŞKUR Bursa ile birlikte “Otizmli Bireylerin Üretkenliğinin Artırılması ve İş Gücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi” ERASMUS projesi hayata geçirildi. Bu proje ile iş koçu olarak görev yapan “İş ve Meslek Danışmanları”nın ve özel sektör iş koçlarının özellikle otizmli bireylerin istihdamında yetkinliklerinin artırılması, hem iş koçlarının hem de otizmli birey ve ailelerinin yararlanacağı bir online portal oluşturulması, dolayısıyla etkin yöntem ve metodoloji desteği alınarak başta otizmli bireyler olmak üzere engelli bireylere kapsamlı hizmet sunmak amaçlanmıştır.