İSTİHDAMIN FAYDALARI

Otizmli için

- Ekonomik özgürlük
- Yaşam kalitesinin yükselmesi
- Fiziksel ve psikolojik sağlıkta iyileşme
- Artan benlik saygısı ve özgüven
- Sosyalleşme ve bir ağa dahil olma imkanı
- Çalışan birey kimliği elde etme
- Bağımsızlık elde etme

Bireyin Ailesi için 

- Hane gelirine katkı
- Kendine zaman ayırma
- Yaşam kalitesinin iyileşmesi
- Psikolojik sağlığa olumlu katkı

Toplum için

- Toplumsal kabul ve işbirliğinin artması
- Kamu kaynaklarının işlevsel şekilde harcanabilmesi
- Anayasal hak olan istihdamın sağlanması
- Ayrımcılıkla mücadele ve insan haklarına saygı

Kurum ve Kuruluşlar Açısından Otizmli Bireyin İstihdamının Faydaları 

Yüksek Verimlilik

Otizmli bireyler, diğer insanlara rutin ve sıkıcı gelen işlerde yüksek verimlilik ile çalışabilirler. Böylelikle bu işlerde çalışan personelin turn-over (personel devir oranı) oranını azaltmış ve verimliliği artırmış olursunuz.

1

Diğer Çalışanların Performansında Artış

Otizmli bireyler için yapılan 5S düzenlemelerini, iş yerinizin tamamına yayarak diğer çalışanların da performanslarını artırabilirsiniz.

2

İyi Yönetişim

Otizmli bireyler için yapılan değişiklikler, firmanın organizasyonel bir esneklik, farklılıklara uyum becerisi ve proaktiflik kazanmasını sağlar.

3

Toplumsal Sorumluluk ve Marka İletişimi

Global markalar, sosyal anlamda sorumlu oldukları ölçüde tüketicinin güvenini ve bağlılığını kazanıyor. Kurumunuzda gerçekleştireceğiniz bu proje ile markanızın imajını güçlendirip, engelli istihdamının ‘’kota’’ ile zorunlu tutulduğu bu dönemde büyük bir fark yaratmış olursunuz.

4

Kurumsal Aidiyet ve Çalışan Bağlılığı

Kurum ve kuruluşları değerli kılan, fark yaratmalarını sağlayan artık sadece ürettikleri mal ya da sundukları hizmetin kalitesi değil, topluma kattıkları ya da kazandırdıkları değerlerdir. Bireysel farklılıklara duyulan saygı ve verilen değer, çalışanlar için de oldukça kıymetlidir. Bu sayede çalışanlarınızın kurumsal aidiyetlerinin ve motivasyonlarının arttığını da gözlemleyeceksiniz.

5

Ayrımcılığa Karşı Mücadele

Otizmin görülme sıklığının giderek artmasına ve otizmli bireylerin farklı alanlarda önemli becerilere sahip olmasına rağmen birçok otizmli birey iş bulamamakta ve toplumdan izole bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Otizmli bireyleri istihdam ederek onlara yönelik ön yargılara karşı mücadeleye katkı sağlamış olup, onların bağımsız bir birey olduklarını kanıtlamalarını sağlayabilirsiniz.

6