OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır.

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte otizmin genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler iki temel alanda yetersizlik göstermektedirler.

İletişim ve sosyal etkileşimde yetersizlik

• İlişki kurma ve sürdürmede zorlanma,

• Göz kontağı kuramama, vücut dilini anlayamama, jest ve mimikleri anlayamama,

• Duyguları ifade edememe,

• Etkileşim başlatma ve sürdürmede zorlanma, sosyal etkileşimde isteksiz görünme,

• Espri, şaka ve mecaz anlamlı ifadeleri anlamakta zorlanma.

Tekrarlayıcı davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve rutinler

• Tekrarlanan ya da takıntılı motor davranışlar, nesne kullanma ya da konuşma,

• Aynılık üzerinde ısrar etme, rutinlere aşırı bağlılık,

• Yoğunluğu açısından anormal denebilecek derecede takıntılı ve sabit ilgilere sahip olma

• Belli ses, doku ya da koku gibi duyusal uyaranlara karşı aşırı tepkili olma ya da tepkisiz kalma.

 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention)’nin
Mart 2023 tarihinde açıkladığı rapora göre;
ABD’de doğan her 36 çocuktan 1’ine “Otizm Spektrum Bozukluğu” tanısı konulmaktadır.
Rapora göre otizmin görülme sıklığı son  23 yılda %317 artmıştır.

 

Otizmin Belirtileri

• Göz teması kurmakta zorlanma,

• İsmi söylendiğinde dönüp bakmama,

• Parmağıyla istediği şeyi göstermeme,

• Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama,

• Sallanmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketler yapma,

• Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyma,

• Takıntılı davranışlar gösterme,

• Konuşmada gerilik yaşama.

 

Otizmli bireyler yukarıdaki belirtilerin tamamını göstermeyip,
bir veya birkaçına farklı düzeylerde sahip olabilirler.

 

Otizmin nedeni

 

Otizm spektrum bozukluğuna neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte;
otizmin genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır.

Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir.

Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır.

 

Otizmli bireyler yukarıdaki belirtilerin
tamamını göstermeyip,
bir veya birkaçına farklı düzeylerde sahip olabilirler.

 

'CDC'nin Mart 2023 tarihinde açıkladığı rapora göre, ABD’de “Her 36 çocuktan 1”ine Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konmaktadır.
Rapora göre otizmin görülme sıklığı 2000 yılından bu yana %317 artmıştır.

Erken tanı ve etkililiği kanıtlanmış eğitim yöntemleri ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde gelişimsel olarak akranlarını yakalayabildikleri gözlemlenmiştir.

Referanslar:

https://tohumotizm.org.tr/otizm/otizm-spektrum-bozuklugu/