Yayınlar

OBİG İş Modeli Kitapçığı

OBİG (Otizmli Bireyler İçin İstihdam Güçlendirme) İş Modeli Kitapçığı, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin istihdam edilmesi ve üretkenliklerinin artırılması konusunda rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmış bir kaynaktır. Bu kitapçık, özellikle işverenlerin, iş koçlarının, öğrencilerin ve diğer paydaşların otizmli bireylerin istihdamı konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

OBİG İş Modeli Kitapçığı, otizmli bireylerin iş hayatında karşılaşabilecekleri zorlukları ve engelleri, bu zorlukların üstesinden nasıl gelebileceklerini ve istihdam edilirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ele alır. Ayrıca, işverenlerin otizmli bireyleri işe alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği, iş yerinde otizmli bireylerin nasıl desteklenebileceği ve iş koçluğu hizmetlerinin otizmli bireylerin istihdamına nasıl katkı sağlayabileceği konularında da bilgi verir.

OBİG İş Modeli Kitapçığı, otizmli bireylerin iş hayatında daha aktif rol alması ve üretkenliğinin artırılması için önemli bir adım olarak görülmektedir. Kitapçık, otizmli bireylerin istihdamına yönelik farkındalık oluşturmak, bilgi sahibi olmak isteyen herkesin erişebileceği bir kaynak haline gelmiştir. Bu sayede, otizmli bireylerin istihdamı konusunda atılacak adımların ve sağlanacak desteklerin daha da artması hedeflenmektedir.